Драматичен театър "Гео Милев" гр. Стара Загора

...

1

Заместник административен директор

Фаня Дичева
тел: 042/ 62 69 78
e-mail: f_di4eva@abv.bg