Драматичен театър "Гео Милев" гр. Стара Загора

...

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "ГЕО МИЛЕВ" ПОЛУЧИ ОТЛИЧИЕ В КАТЕГОРИЯ "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ" ОТ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЗА АНТИДРОГА КАМПАНИЯТА "ТИ ИЗБИРАШ"  СЪПРОВОЖДАЩА ПРЕМИЕРАТА НА СПЕКТАКЪЛА "МАРИХУАНАТА НА МАМА Е НАЙ-ДОБРА". Отличието беше връчено на 31 март 2011 г. по време на годишния отчет за дейността на МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ през 2010 г.

научете повече: Цветни срещи - 01.04.2011 http://www.tvstz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6537:-26012099&catid=13:2009-01-27-03-09-47&Itemid=58

ИНИЦИАТИВА ЗА ПРОВОКИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДИАЛОГ

повод: 

Премиерата на спектакъла „Марихуаната на мама е най-добра” от Дарио Фо на 22.02 - 19.00. 

име:

ТИ ИЗБИРАШ

подзаглавие:

НАУЧИ ПОВЕЧЕ ПРЕДИ ДА НАПРАВИШ ИЗБОР

цел:

Наркотиците и наркотичните зависимости – постигане на социална грамотност в семейството и сред обществото.

средства:

- превантивно образование

- комуникативна и достъпна информация

- безплатна консултантска помощ за деца, родители и педагози

- постоянен обществен диалог

механизми:

1. Достигане до съзнанието на рисковата група / тийнейджъри от 12 до 19 години/ посредством алтернативни и по-гъвкави срещу отхвърляне механизми на общуване.

1.1. Неконвенционално задаване на темата, чрез посещаване на комедиен театрален спектакъл „Марихуаната на мама е най-добра” /от Дарио Фо, постановка Андрей Аврамов/ съпроводено с предоставяне на специализирани информационни материали.

Забележка: Децата от социално слаби семейства, както и тези от домовете за деца – на територията на гр. Стара Загора, ще получат безплатен достъп до спектакъла.

1.2. Информиране и обсъждане на проблема в „Час на класа” с връстници на тийнейджърите от младежките организации, обучени специалисти /от БЧК, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни/ и представители на театъра.

1.3. Предоставяне на информационни материали с координати на възможните центрове за консултация и помощ - част, от които ще достигнат чрез децата в семействата им.

2. Достигане до семействата на рисковата група.

2.1. Информиране и обсъждане на проблема с наркотиците и наркотичните зависимости по време на „Родителски срещи” с обучени специалисти от БЧК, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

2.2. Възможност за провеждане на специализирани родителски консултации.

3. Постигане на постоянна активност в публичното внимание по повод проблема с наркотиците и наркотичните зависимости, посредством регулярност на медийните отзиви.

директни бенефициенти:

-          учениците от гимназиите и училищата в Стара Загора / общо 36 на брой/

-          тийнейджърите от домовете за деца лишени от родителска грижа на територията на гр. Стара Загора

индиректни бенефициенти

-          родителите

срок на кампанията:

-          края на учебната година

партньори:

- Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Стара Загора

- Български червен кръст – Стара Загора

- Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Стара Загора

- СНЦ „Здраве и морал” – Стара Загора

медийни партньори:

Телевизия Стара Загора

Радио Стара Загора

В-к „Старозагорски новини”

В-к „Новината”

В-к „Национална Бизнес Поща”

В-к „Стандарт”

В-к "Твоят ден" / „Труд”/

В-к „Наблюдател”

Сп-е „Програмата”

Забележка: Кампанията е отворена за включване на партньори.

Използвай свободата на избора си, за да посетиш „Марихуаната на мама е най-добра”.

Възползвай се от смеха на този спектакъл, за да се замислиш над живота, който искаш за себе си. Ние сме тук, готови да разговаряме за единствената свобода, която никой не може да ти отнеме. Свободата на избора, защото ... Ти избираш!

Ти избираш! Научи повече за наркотиците и наркотичните зависимости, преди да направиш своя избор!

-          Не знаеш достатъчно?

-          Не знаеш как да разговаряш за това?

-          Не знаеш къде да потърсиш съвет или помощ?

-          Няма значение дали си детето или родителят - Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Стара Загора, Български червен кръст – Стара Загора, Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Стара Загора, СНЦ „Здраве и морал” – Стара Загора – са готови да ти окажат помощ винаги.

-          Телевизия Стара Загора, Радио Стара Загора, В-к „Старозагорски новини”, В-к „Новината”, В-к „Национална Бизнес Поща”, В-к „Стандарт” , В-к "Твоят ден" /„Труд”/, В-к „Наблюдател”, Сп-е „Програмата” ще отправят въпросите ти в публичното пространство, докато намериш отговор.

-          Ако си готов да споделиш опита си или да помогнеш – присъедини се

042 62 22 73;  dt_geomilev@abv.bg