Драматичен театър "Гео Милев" гр. Стара Загора


Партньори на ДТ "ГЕО МИЛЕВ" - Стара Загора:


АЯКС - АГРО ООДАCTIM,   АБАКУС БРОКЕР

    

 

___________________________________________________________________________________________________

 

ОЧАКВАЙТЕ

 

"БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ, МОЛЯ..."

по Чудомир, постановка Ивалин Димитров

на 9 септември, от 19.00 часа

__________________________________________

 

"КЪЛБОВИДНА МЪЛНИЯ"

от Иван Радоев, постановка Ивалин Димитров

на 11 и 25 септември, от 19.00 часа

__________________________________________

 

 

СПЕКТАКЛИ:

**************************************************************************************************************

"Кълбовидна мълния"  камерна сцена

   

 

"Албена" голяма  сцена

   

"Далавера за леваци" голяма  сцена

  

"Ромео и Жулиета" голяма  сцена

           

"Облог за мома" голяма сцена

   

"Световъртеж"  камерна сцена

   

"Без докачение, моля..."  голяма сцена

   

"Една седмица страсти" камерна сцена

"Дванайсета нощ"  голяма сцена

   

"Боряна"   голяма сцена

   

"Хитър Петър"    голяма сцена

"Тартюф" голяма сцена

"Карнавал"  камерна сцена

"За секса, политиката и други проЗташки неща" голяма сцена

     

"Страшни смешки, смешни страшки за герои със опашки"   голяма сцена

 

 

"));