Ръководство и администрация

Светла Тодорова
Директор
Димитър Митев
Заместник директор
Фаня Дичева
Човешки ресурси
Димана Косева
Главен счетоводител
Снежана Иванова
Касиер-счетоводител
Боряна Колева
Билетен касиер
Сия Петкова
Маркетинг и реклама, PR

Актьори

Технически служби

Радослав Раднев
Завеждащ постановъчна част
Анна Смилкова
Асистент режисьор и реквизит
Маристела Колева
Асистент режисьор и реквизит
Тодор Досев
Театър Майстор
Атанас Атанасов
Сценичен работник
Найден Найденов
Сценичен работник
Стефан Стефанов
Сценичен работник
Цвятко Голаков
Сценичен работник
Борис Борисов
Сценичен работник
Златан Дрянов
Художник
Мария Донева
Драматург
Деян Мендев
Тон техник
Борис Атанасов
Музикален оформител
Красимир Гешев
Музикален оформител
Димитър Клинчаров
дърводелско ателие
Зафир Зафиров
Железарско ателие
Иванка Иванова
Ръководител Шивашко ателие
Untitled
Шивашко ателие
Татяна Чакърова
Театрален гардероб
Цветан Колев
Художествено осветление
Димитър Димитров
Художествено осветление