Ръководство и администрация

Светла Тодорова
Директор
Екатерина Цветкова
Заместник директор
Фаня Дичева
Човешки ресурси
Димана Косева
Главен счетоводител
Снежана Иванова
Касиер-счетоводител
Боряна Колева
Билетен касиер
Сия Петкова
Маркетинг и реклама

Актьори

Технически служби

Радослав Раднев
Технически директор
Анна Смилкова
Асистент режисьор и реквизит
Ирина Фратева
Асистент режисьор и реквизит
Калин Желязков
Театър Майстор
Атанас Атанасов
Сценичен работник
Найден Найденов
Сценичен работник
Николай Колев
Сценичен работник
Цвятко Голаков
Сценичен работник
Тодор Досев
Сценичен работник
Златан Дрянов
Художник
Мария Донева
Драматург
Деян Мендев
Тон техник
Борис Атанасов
Музикален оформител
Петко Петков
дърводелско ателие
Димитър Клинчаров
дърводелско ателие
Зафир Зафиров
Железарско ателие
Иванка Иванова
Ръководител Шивашко ателие
Untitled
Шивашко ателие
Татяна Чакърова
Театрален гардероб
Цветан Колев
Ръководител Художествено осветление
Никола Енев
Осветител