Ръководство и администрация

Ивелин Керанов
Директор
Фаня Дичева
Заместник административен директор
Димана Косева
Главен счетоводител
Снежана Иванова
Касиер-счетоводител
Надка Папирска
Билетен касиер
Бонка Петкова
Специалист Продажби
Сия Петкова
Маркетинг и реклама

Актьори

Технически служби

Радослав Раднев
Технически директор
Анна Смилкова
Асистент режисьор и реквизит
Маристела Колева
Асистент режисьор и реквизит
Калин Желязков
Театър Майстор
Атанас Атанасов
Сценичен работник
Александър Калайджиев
Сценичен работник
Николай Колев
Сценичен работник
Цвятко Голаков
Сценичен работник
Златан Дрянов
Художник
Мария Донева
Драматург
Ирина Фратева
Тон режисьор
Деян Мендев
Тон техник
инж. Атанас Вълканов
Тон техник
Петко Петков
дърводелско ателие
Зафир Зафиров
Железарско ателие
Иванка Иванова
Ръководител Шивашко ателие
Тонка Колева
Шивашко ателие
Татяна Чакърова
Шивашко ателие
Цветан Колев
Ръководител Художествено осветление
Александър Бориславов
Осветител