Драматичен театър "Гео Милев" гр. Стара Загора

...

 

АНТИГОНА

в-к "Старозагорски новини" /4 март 2010/ - "Ан­ти­го­на" тръ­г­ва на ста­ро­за­гор­с­ка сце­на

в-к "Новината" /478/10.03.10./ - " Антигона и Хемон дебютират в Стара Загора "

други:

http://www.teatri.bg/staging.php?id=1342

http://www.programata.bg/?p=39&l=1&c=14&id=58081

http://www.suetno.bg/index.php?page=novinki&section=premiera&pid=409

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=47521

 

"));