Драматичен театър "Гео Милев" гр. Стара Загора

...

 

ЕДНА СЕДМИЦА СТРАСТИ

 

от Любен Босилков

НОМИНАЦИЯ "АСКЕЕР 2013"

в категория "Съвременна българска драматургия"

режисьор Ивелин Керанов

сценография и костюми Теодора Лазарова

ПРЕМИЕРА - 25 МАРТ 2013 Г.

 

с участието на

Стефан Борисов

Илчо Димитров

Мария Пенчева

Жоро Райчев

Цветомир Черкезов

Време е да кажем сбогом на себе си такива, каквито не сме.

Защото със своето съмнение и страх не станахме ли подобия на това, което ни е отредено да бъдем?

Не оплетохме ли твърде ситни мрежи от недоверие и злоба един към друг?

И все пак се опитваме да плуваме... Денем излизаме на повърхността, за да посрещнем реалността, а вечер се спускаме надолу  към бездните на съня и потъваме в отвъдното.

Ще се предадем ли?

Не се ли мятахме достатъчно дълго вече, за да признаем, че над всичко е нашето достойнство?

Не сме ли и ние като сьомгата, която, заловена в мрежи, прави опит да ги разкъса и да проправи път и на другите риби?

И аз ви питам, хора, кое е по-достойно: да бъдем сьомги в своя стремеж към свободата и смисъла на съществуване, или да приемем обречеността да се превърнем в една обикновена, дребна цаца, далеч от красивите движения и странните пориви на душата?

Бледи копия на съвършени оригинали!

Такива ли ще останем?

Ако сме истински, когато построим Перпетуум-мобиле, тази машина трябва да заработи.

Трябва!