Драматичен театър "Гео Милев" гр. Стара Загора

...

 

"Българско криминале"

вестниците

"Старозагорски новини" - 18.04.2011

вестник "24 часа" - 14 април 2011

вестник "Дума" - 11. Април 2011, брой 83

"Старозагорски новини" - 25.03.2011

"Старозагорски новини" - 23.02.2011

ТВ

Цветни срещи - 05.04.2011
http://www.tvstz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6559:-26012099&catid=13:2009-01-27-03-09-47&Itemid=58

Цветни срещи - 04.02.2011

http://www.tvstz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6092:-26012099&catid=13:2009-01-27-03-09-47&Itemid=58

Цветни срещи - 08.02.2011

http://www.tvstz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6117:-26012099&catid=13:2009-01-27-03-09-47&Itemid=58