Драматичен театър "Гео Милев" гр. Стара Загора

...

"Боси в парка"

вестиците

в-к "Старозагорски новини" (21.02.2011)

ТВ

Цветни срещи - 08.02.2011

http://www.tvstz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6117:-26012099&catid=13:2009-01-27-03-09-47&Itemid=58

Цветни срещи - 17.01.2011

http://www.tvstz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5944:-26012099&catid=13:2009-01-27-03-09-47&Itemid=58