Драматичен театър "Гео Милев" гр. Стара Загора

...

Информация за достъпност

Тази страница описва методите и технологията, използвана при създаването на сайта, целящи повишена достъпност и адекватно поведение пред съвременните машини за търсене.

Този сайт е пректиран и създаден спрямо спецификациите на W3C като е предвидена преходност и адекватно визуализиране под различни платформи, устройства и Уеб четци.

Бързи клавиши - Основна навигация

Всички страници съдържат следните клавиши за достъп, които са създадени за навигация, когато се използва само клавиатурата (т.е. без мишка).

Клавишите за достъп работят по различни начини в зависимост от това каква операционна система и браузър се използват. При операционните системи Windows или Linux, използвайте ALT + бърз клавиш. При Apple Macintosh, използвайте CTRL + бърз клавиш.

Alt + 1
Заглавна страница
Alt + 2
История
Alt + 3
Постановки
Alt + 4
Състав на театъра
Alt + 5
Пресата за нас
Alt + 6
Билети
Alt + 7
Връзка с нас
Alt + 8
Сценични технически параметри
Alt + A
Информация за достъпност (тази страница)
Alt + S
Карта на сайта
Бързи клавиши - под- навигация

Тези клавиши описват начина за бързо повикване на под- страници от даден раздел. С цел подобряване на четимостта и ориентацията, в сайта се използва страниране на текстовото съдържание, достъпно чрез под- навигация.

Alt + Q
Страница 1
Alt + W
Страница 2
Alt + E
Страница 3
Alt + R
Страница 4
Alt + T
Страница 5
Alt + Y
Страница 6
Alt + U
Страница 7
......
Печат

Сайтът има отделен стил за печат, достъпен при повикване функцията на браузъра. При печатане се скриват навигацията, снимков материал и се отпечатва само съдържанието.

Дизайн и разработка

Този сайт е проектиран и разработен в съответствие със следните W3C насоки и стандарти:

Всички страници са валидирани като XHTML 1.0 Strict код.

Визуалната презентация на страниците е базирана на листове с каскадни стилове версия 2.1, специфицирана от W3C.