Драматичен театър "Гео Милев" гр. Стара Загора

...

Контакти

Драматичен театър "Гео Милев"
Стара Загора 6000

бул. "Митрополит Методий Кусев" № 28

факс: 042 / 62 22 67
e-mail: dt_geomilev@abv.bg

Директор
Ивелин Керанов
тел: 0889 030 288

Заместник административен директор

Фаня Дичева
тел: 042/ 62 69 78
e-mail: dt_geomilev@mail.bg

Ръководител постановъчна част
Радослав Раднев
Тел. 042/ 62 69 78, 0886 899 363

Главен счетоводител
Димана Косева
Тел. 042/ 62 22 67

e-mail: dt_geomilev@mail.bg

Специалист "Маркетинг и реклама"
Сия Петкова
Мобилен: 0886 822 206

Специалист - продажби
Бонка Петкова
Тел. 042/ 62 73 31
Мобилен: 0886 811 042

Касиер счетоводител
Снежана Иванова
Тел. 042/ 62 22 67

Билетна каса:
бул. "Митрополит Методий Кусев" № 28
централно фоайе
Надка Папирска
тел. 042 /62 22 83
0886 89 90 61

"));