Драматичен театър "Гео Милев" гр. Стара Загора

...

Сценографи

Йосиф Божилов

Мира Каланова - гост

Теодора Лазарова

Мануела Дойчинова - гост

Марина Райчинова - гост

Елена Иванова - гост

Златан Дрянов