Драматичен театър "Гео Милев" гр. Стара Загора

...

 

ТАЙБЕЛЕ И НЕЙНИЯТ ДЕМОН

от Исаак Башевис Сингер / Ева Фридман

превод: Росица Пишева

постановка: Пламен Марков

сценография и костюми: Мира Каланова

музика: Мартин Каров

участват: Лора Мутишева, Тигран Торосян, Константин  Икономов, Елизабета Стефановска, Ивелин  Керанов, Янислава Линкова, Георги Райчев

Номинации и награди:

Номинация за "Аскеер"2008, категория "Изгряваща звезда" на Тигран Торосян за ролята на Учителя Алхонон

Номинация за "Аскеер"2008, категория "Сценография" на Мира Каланова

Номинация за "Икар"`2009, категория "Сценография" на Мира Каланова

1

За автора:

Исаак Башевис Сингер е евреин от полски произход, роден - 1904 г. в Радзимин, до Варшава. През 1935 г. емигрира в САЩ. Умира - 1991 г.

Автор е на новели, фантастични приказки (притчи) и литература за деца.

Носител на The Nobel Prize in Literature 1978 / Нобелова награда за литература от 1978 г.

"Таибеле и нейният демон" се появява, като фантастична приказка (притча) през 1963 г.

Почти 10 години по-късно Ева Фридман я превежда от идиш (езикът, на който Исаак Сингер създава голяма част от творчеството си).

Съвместната драматургична работа на Исаак Башевис Сингер и Ева Фридман над "Тайбеле и нейният демон" е номинирана за Drama Desk Award Outstanding New Play / Най-добра нова пиеса през 1980 г. в Америка.

На 16 декември 1979 г. на сцената на Brooks Atkinson Theatre се състои първата премиера на "Тайбеле и нейният демон".

3

2008 г.

Може да видите "Тайбеле и нейният демон" на сцената на ДТ "Гео Милев".

" ...Тогава дойдоха при него Фарисеи, които, изпитвайки го, казаха: Позво­лено ли е на човека да напусне жена си по всякаква причина? А той в отговор рече: Не сте ли чели, че Онзи, който ги е направил, направил ги е от начало мъжко и женско, и е казал, "За това ще остави човека баща си и майка си, и ще се привърже към жена си; и двамата ще бъдат една плът"? Така щото не cа вече двама, а една плът. И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва. Казват му: Тогава, Мойсей защо заповяда, мъжа й да й даде разводно писмо и да я напусне? Казва им: Поради вашето коравосърдечие Мойсей ви е оставил да си напущате жените; но от начало не е било така. И каз­вам ви, Който напусне жена си, освен за прелюбодейство, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за нея когато бъде напусната, прелюбодействува. Каз­ват му учениците: Ако е такова за­дължението на мъжа към жената, по-добре да се не жени. А той им рече: Не могат всички да приемат тая дума, но ония, на които е дадено. 13 "

Из "ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ, ГЛАВА 19.”

2

"Тайбеле и нейният демон”, като спектакъл е един много достоен художествен факт, който далеч надскача хоризонта на регионалния театър и би могъл да бъде показван с успех не само в София, но извън България. Този спектакъл ни позволява да видим реалността в една много по-притчова и прекрасна атмосфера, да усетим личните си вълнения, като един друг свят, като една друга реалност, която определено ни е необходима.”

Анелия Янева- в. "Капитал”

6

"Литературен вестник” /5-11.03.08/

"Постановката е занимателна, интересна заради своята външно лаконична концепция и динамика, заради действената си, бързо променящата се, функционална и деликатно метафорична сценография и стилизирани, решени в бяло или черно костюми (Мира Каланова), също и заради формалистично разположените актьорски фигури по сцената, които отчуждено и някак си дисциплинирано, сякаш сковани от безкрайните забрани в селцето, дори с хумор на моменти, представят историята за Тайбеле.

...

Една от ключовите реплики в пиесата присъства и във финала на спектакъла - "Няма смърт, има само вечна любов". А преди да настъпи мрак в залата, мъж и жена са застанали на двата края на мрежата-люлка, взиращи се един в друг. Може би истинската любов ще се случи. Ако дръзнем да си я пожелаем и ако сме готови да я преживеем...”

 Милена Михайлова

4

Вестник "7 дни” – Ст. Загора /02.08/

"Постановката ми хареса, не защото авторът й е носител на Нобелова награда и не само, защото се усеща атмосферата на еврейското минало, а преди всичко, за­щото идеите, заложени в текста, са общочовешки и според мен, вълнуват хората от различни етноси.”

Красимира Готева - Председател на еврейското дружество в Стара Загора

"Тайбеле и нейният демон” е пиеса, изключително вълнуваща с темата за любовта, с темата за неприемането на ежедневното, на рутинното, на скучното, на обикновеното. В нея се срещаме с една, разказана, като приказка история, в която обаче има много, много истини за любовта и за живота на хората.”

Наташа Колевска – Драматург на Театър Българска Армия – гр. София

5

За "Тайбеле и нейният демон”:

Вестник "7 дни” – Ст. Загора /15.02.08/

"В "Тайбеле и нейният демон" са си дали среща в точното време и на точното място   талантът на режисьора, на  артистите, на автора на му­зиката и на сценографа. И в крайна сметка се е полу­чил артефактът, наречен спектакъл, който заслужава да се гледа.

...

"Тайбеле и нейният де­мон" е притча. Притча, коя­то диша любов. Любов, ко­ято диша поезия.”

Тихомир Етърски

 

  Технически персонал: пом.реж: Маристела Колева; тонтехник: Атанас Вълканов; осветител: Радослав Раднев; гардероб: Иванка Златанова; реквизит: Катя Йорданова; театър майстор: Кольо Енчев; сц.група: Начо Генчев, Цвятко Цветков, Таньо Танев, Лъчезар Кънчев