Драматичен театър "Гео Милев" гр. Стара Загора

...

Технически екип:

Технически директор и ръководител постъновъчна част:
Радослав Раднев

Асистент режисьор и реквизит:

Анна Смилкова
Маристела Колева

Театър Майстор:
Калин Желязков

Сценични работници:

Атанас Атанасов
Николай Колев
Цвятко Голаков
Александър Калайджиев

Художник:

Златан Дрянов

Тон режисьор:
Ирина Фратева

Тонтехници:
Деян Мендев
Атанас Вълканов

Дърводелско ателие:
Петко Петков

Железарско ателие:

Зафир Зафиров

Шивашко ателие:

Иванка Иванова

Тонка Колева

Осветители:

Радослав Раднев

Цветан Колев

Александър Бориславов

"));